AKTIVITY
DOKUMENTY
DOTACE
KARIÉRA
KONTAKT
Stavby silnic
Silnice I-11 Velká Štáhle
Dolního náměstí v Opavě
Kompletní rekonstrukce komunikací
Kryt komunikace z žulové kostky - průtah Karlovou Studánkou - ocenění stavba Moravskoslezského kraje roku 2010
Nová infrastruktura - Loštice
Obslužné komunikace
Okružní křižovatka Uničov
Opěrná zeď Hlubočky
Opěrná zeď u silnice III-44317
Oprava komunikací po povodni - Bernartice
Oprava živičného povrchu
Recyklace na místě za studena
Recyklace vozovky na místě
Rekonstrukce centra obce Jeseník nad Odrou
Rekonstrukce komunikace Rýmařov - Ondřejov vč. mostů, propustů a studené recyklace
Rekonstrukce komunikace v historickém jádru Uničova
Rekonstrukce polní cesty - Račí Údolí
Sběrný dvůr - Město Albrechtice
Čtyřpruh R35
Stavební úpravy k zajištění bezpečnosti provozu Olomouc
Štětová cesta - Lichnov
Štětová cesta - výstavba
Výstavba nové cyklostezky - Jeseník - Bobrovník
Výstavba nové cyklostezky Šternberk - Štarnov
Výstavba ochranné hráze a komunikace - Raškov Dvůr
Výstavba, rekonstrukce a propojení pěších tras v obci Raduň
Výstavby nové kruhové křižovatky - Bohuňovice
Výstavby nového směrového oblouku vč. pokládky nového živičného koberce - Vítkov - Podhradí
Pozemní stavby
Revitalizace parků
Fontána Opava
Interiéry základní školy
Interiéry
Kašna Moravský Beroun
Modernizace základní školy
Modernizace základní školy
Montážní hala
Opravy interiérů
Pohřebiště Bruntál
Pohřebiště Uhlířský Vrch
Revitalizace parků a veřejných ploch University Palackého v Olomouci
Cestmistrovství Zvole
Revitalizace veřejných ploch
Schola Viva
Stavební úpravy
Stavební úpravy a modernizace základní školy
Stavební úpravy objektu
Stavební úpravy
Universita Palackého v Olomouci
Zázemí sportoviště Rýmařov
Inženýrské stavby
Oprava horní nádrže vodní elektrárny Dlouhé stráně
Cesty a ÚSES v k.ú. Brodek u Konice a Skřípov
Inženýrské sítě RD lokalita Jevíčská - Loštice
Lesní cesta Račí údolí
Opava S1 - Jímka
Oprava horní nádrže vodní elektrárny Dlouhé stráně
4km kanalizace za 120 kalendářních dnů - Město Albrechtice
Protipovodňové opatření - Krnov - Kostelec
Realizace společných zařízení v k.ú. Runářov
Řízená skládka komunálních odpadů Medlov - III. etapa 1
Výstavba nového odpadového centra ve Městě Albrechtice
Laboratoř
Obalovna
Betonárna
Kamenolom
Pískovny
Mapa pískoven společnosti KARETA s.r.o.
Recyklační dvůr
Recyklační dvůr
Mosty
Ocelová příhradová lávka pro pěší - Kunín
Lávka přes Moravici Hradec nad Moravicí
Rekonstrukce monolitického mostu - Karlovice
Rekonstrukce mostu - Jakubčovice
Rekonstrukce mostu - Kylešovice
Rekonstrukce železobetonového třípolového deskového mostu - Trojanovice
Rekonstrukce železobetonového třípolového deskového mostu - Trojanovice
Rekonstrukce železobetonového dvoupolového deskového monolitického mostu - Karlovice
Rekonstrukce železobetonového jednopolového deskového monolitického mostu - Jakubčovice
Rekonstrukce železobetonového monolitickýho mostu - Karlovice
Rekonstrukce železobetonového trojpolového monolitického deskového mostu - Kylešovice
Výstavba mostu přes Sitku ve Šternberku
Výstavba mostu přes Sitku ve Šternberku
Výstavba nového železobetonového jednopolového deskového monolitického mostu
Výstavby mostu
Zavěšená ocelová lávka pro pěší a cyklisty
Ski
Prezentace DAKAR
Připravujeme - letní bobová dráha
Sportovní stavby
Fotbalové hřiště - Jeseník
Fotbalové hřiště - Jeseník
Fotbalové hřiště - trávník, Jeseník
Fotbalové hřiště - umělá tráva, Jeseník
Fotbalové hřiště Krnov
Hřiště Opava
Hřiště s umělým povrchem - Opava
Rekonstrukce hrací plochy na fotbalovém stadionu, Jeseník
Veřejné hřiště - Opava
Víceúčelové hřiště - Rýžoviště
Víceúčelové hřiště - Jindřichov
Víceúčelové hřiště - Opava
Víceúčelové hřiště - Svobodné Heřmanice
Víceúčelové hřiště - Zátor
Víceúčelové hřiště - Andělská Hora
Víceúčelové hřiště - Dlouhá Stráň

ROP


Modernizace lyžařského areálu Pod Vysokou horou ve Vrbně pod Pradědem

Projekt Modernizace lyžařského areálu Pod Vysokou horou ve Vrbně pod Pradědem je financován z prostředků ERDF prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, a to v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko č. 28/262 ze dne 22. července 2009. Registrační číslo projektu CZ 1.10./2.2.00/04.00456.

www.skiarenavrbno.cz


ROP

SROP

Projekt: Pořízení technologie "Mobilní recyklační linka" byl spolufinancován Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci programu SROP.


OP LZZ

Projekt vzdělávání zaměstnanců KARETA s.r.o. je financován z prostředků ESF prostřednictvím operačního systému Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/23.00084.

Projekt byl zahájen dne 1.8.2009 a bude ukončen 31.7.2012.

Vzdělávání zaměstnanců KARETA s.r.o.

Projekt zahrnuje především vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj manažerských, komunikačních a IT dovedností, zlepšení klientského servisu, prohloubení znalostí v problematice environmentu a rovných příležitostí. Cílem vzdělávacích aktivit je zvýšení kvalifikace účastníků a jejich adaptability na změny ve firmě i na trhu práce. Vzdělávací aktivity jsou určeny pro top management, nákupčí, mistry a administrativní pracovníky.

Cíle projektu byly naplněny, díky absolvování vzdělávacích aktivit zařazených v projektu došlo doposud u více než 20 účastníků k růstu osobního potenciálu, motivace a k zefektivnění firemních procesů. Dalším významným přínosem projektu je zkvalitnění nabízených služeb a vyšší pracovní výkonnost.

Společnost bude i po ukončení projektu sledovat a zohledňovat vzdělávací potřeby svých zaměstnanců a podporovat je ve využívání doposud získaných znalostí a dovedností v praxi.


OP LZZ

Pro rozšíření našeho týmu hledáme spolupracovníky na níže uvedené pozice:


Pro oblast Bruntál

1. Údržbář obalovny, zámečník – praxe min. 5 let, platný svářečský a vazačský průkaz, ŘP skupiny B, flexibilita
2. Referent správy majetku, investiční technik – vzdělání stavební obor, SŠ, VŠ, praxe 5 LET
3. Obsluha technologické linky – vzdělání strojní, znalost PC, praxe 5 let
4. Laborant – SŠ vzdělání stavebního popř. chemického směru, 2 roky praxe, řidičský průkaz sk. B, flexibilita


Životopisy zasílejte na adresu: j.jurickova@kareta.cz

KARETA s.r.o.
Krnovská 51, 792 01 Bruntál

mobil: +420 606 839 987
tel.: +420 554 716 727
fax: +420 554 716 484
e-mail: kareta@kareta.cz
datová schránka: 83y5crc

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213


Vedoucí kamenolomu Ondřejovice
Ing. Libor Křivánek
mobil: +420 725 390 350


Vedoucí betonárny Bruntál
Radek Štulrajter
mobil: +420 725 708 296


Vedoucí betonárny Jeseník
Ing. Bohumír Riegel
mobil: +420 778 469 757

Pobočka Olomouc
KARETA s.r.o.
U místní dráhy 939/5
779 00 Olomouc

ředitel pobočky:
Ing. Ladislav Moťka
mobil: +420 725 470 160
e-mail: l.motka@kareta.czPobočka Ostrava
KARETA s.r.o.
Nákladní 3179/1
702 00 Ostrava

tel.: +420 554 716 727
e-mail: kareta@kareta.cz


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player